Springen Sie zur Hauptnavigation

Springen Sie zum Hauptinhalt

Sie befinden sich hier: XERVON Slovensko > QHSE > Čo robíme pre našich zákazníkovNebennavigationLogo

BildleisteS mnohými našimi objednávatelmi sme rozvinuli dlhodobé partnerstvá – hlavne pri
špeciálnych požiadavkách

HauptnavigationHauptinhaltDobré nie je pre nás dostatocne dobré

Ako poskytovatel univerzálnych služieb ponúka spolocnost XERVON svojim zákazníkom tiež integrovanú paletu služieb pre kompletnú oblast manažmentu QHSE. Vždy podla objemu a úlohy nie je zo strany zákazníka vždy potrebné, aby pre úlohy QHSE zaškolil a pripravil vlastných zamestnancov. Spolocnost XERVON je preto s množstvom kvalifikovaných odborníkov v oblasti QHSE úspornou a bezpecnou alternatívou – aby sme sa spolocne kontinuálne zlepšovali a úspešne rozvíjali.Konkrétne výhody:

 • Úspora casu prostredníctvom poradenstva ku všetkým komplementárnym požiadavkám zákazníka
 • Úspora nákladov prostredníctvom koordinácie a vykonávania všetkých cinností
 • Zachovávanie hodnôt prostredníctvom preventívnych opatrení na zabránenie výpadkom

Prehlad našich služieb QHSE:

Bezpecnost pri práci

 • Školenie a inštruktáž vedúcich pracovníkov a zamestnancov k otázkam ochrany pri práci
 • Kontrola strojov a zariadení podla príslušných predpisov a smerníc
 • Podpora pri vykonávaní posudzovania nebezpecenstiev
 • Poradenstvo pri tvorbe pracovných miest, pracovných procesov a k otázkam ergonómie
 • Poradenstvo k opatreniam na zabránenie úrazom, poskytnutie pomoci pri hlásení úrazu, vykonávanie vyšetrovaní úrazov
 • Pravidelné bezpecnostné obchôdzky
 • Vyhotovenie školiacich podkladov
 • Organizácia a kontrola protipožiarnej ochrany a núdzových plánov
 • Starostlivost o spojenie so štátnymi orgánmi
 • Vzdelávanie žeriavnikov a vodicov dopravných vozíkov
 • Vykonanie vnútropodnikového auditu u zákazníka

Manažment nebezpecných látok

 • Podpora pri vytváraní zoznamu nebezpecných látok
 • Vyhotovovanie prevádzkových návodov
 • Poradenstvo pri oznacovaní nebezpecných látok
 • Výroba dokumentov a konceptov na ochranu pred výbuchom

Ochrana pred žiarením

 • Poradenstvo a starostlivost v technickej oblasti
 • Prevzatie funkcie osoby poverenej ochranou pred žiarením podla vyhlášky o ochrane pred žiarením
 • Vytvorenie pokynov a dokumentácie k ochrane pred žiarením
 • Vykonávanie školení o ochrane pred žiarením

Manažment kvality a životného prostredia

 • Školenie a inštruktáž vedúcich pracovníkov a zamestnancov k otázkam manažmentu kvality a životného prostredia
 • Poradenstvo k opatreniam na zabránenie úrazom alebo chybám
 • Vyhotovenie školiacich podkladov
 • Organizácia a kontrola protipožiarnej ochrany a núdzových plánov
 • Vykonanie vnútropodnikového auditu u zákazníka
 • Spolupráca pri vyhotovení a schválení technickej dokumentácie Výroba plánov SIGE, plánov kvality, schvalovacích protokolov
 • Moderovanie a vykonávanie krúžkov kvality a projektov KVP, napr. zavedenie 6 S

Prevzatie funkcie poverenej osoby

 • Koordinácia bezpecnosti a ochrany zdravia

  • v realizacnej fáze
  • vyhotovovanie plánov SiGe

 • Osoba poverená odpadom
 • Osoba poverená nebezpecným tovarom
 • Osoba poverená ochranou pred imisiami
 • Osoba poverená manažmentom pre QHSE
 • Osoba poverená ochranou pred žiarením
 • Osoba poverená poruchami
 • Osoba poverená ochranou povodí

Odpadové hospodárstvo

 • Vyhotovenie konceptov a bilancií o odpade
 • Koncepty na zníženie množstva odpadu a nákladov na odpad
 • Separácia odpadu podla predpisov, zber a uskladnenie odpadu
 • Volba a kontrola likvidátorov a prepravcov odpadu
 • Dokumentácia o odpade

Dalšie informácie nájdete na > REMONDISMôžete nás poverit prevzatím jednotlivých služieb QHSE alebo si tiež vyžiadat obsiahly balík služieb – vždy podla vášho prianiaFußzeile und CopyrightXERVON GmbH Organizačná zložka // A company of the REMONDIS-Group
© 2019 REMONDIS SE & Co. KG