Springen Sie zur Hauptnavigation

Springen Sie zum Hauptinhalt

Sie befinden sich hier: XERVON Slovensko > QHSE > Čo robíme vo firme XERVONNebennavigationLogo

BildleistePracovná bezpecnost pre zamestnancov, zodpovednost za životné prostredie a spolocnost

HauptnavigationHauptinhaltBezpecnost je symbolom našej znacky

Pracovná bezpecnost pre zamestnancov, zodpovednost za životné prostredie a spolocnost: V priemyselných podnikoch je zníženie ohrozenia stále intenzívnejšie sledované. Aby sme vyhoveli stúpajúcim nárokom, nariadila  sama spolocnost XERVON  vysoký kvalitatívny a bezpecnostný štandard, ktorý kontinuálne kontroluje a vylepšuje. Tento štandard je podporovaný a trvalo zabezpecovaný prostredníctvom nášho systému manažmentu podla DIN EN ISO 9001 a 14001, ako aj systémom SCCP a medzinárodným štandardom OHSAS 18001.

  • Školenia pre vyššiu bezpecnost

    Dobrá bezpecnostná cinnost je vždy znakom kvalitatívne velmi hodnotnej a tým aj úspornej práce. Aby sme neustále optimalizovali náš vysoký štandard, vypracovali sme pre každého z našich zamestnancov špeciálny školiaci program. Hlavne pre vedúcich pracovníkov bol vytvorený program „SaFe – bezpecnost na riadiacej úrovni“.

    Udržiavanie rizík na nízkej úrovni

    V tomto programe sa školia všetky úrovne riadenia okrem iného na “Zabránenie rizikám úrazov podmieneným správaním“. Pozadím tohto školenia je skutocnost, že väcšina prícin úrazov v priemysle spocíva v chybnom ludskom správaní a nie v technike. Cielom tohto programu je trvalé angažovanie sa všetkých pracovníkov a vytvorenie optimálnej bezpecnostnej kultúry v prospech všetkých zúcastnených.

Jednotné smernice

Súcastou tohto programu je tiež 10 pravidiel bezpecnosti pri práci vo firme XERVON. Tieto pravidlá slúžia aj k neustálej angažovanosti všetkých zamestnancov pre tému bezpecnosti pri práci. S naším desatbodovým programom o bezpecnosti pri práci, ktorý je známy na všetkých pracoviskách a všetkých stavbách, a s ktorým zaškolujeme prostredníctvom filmu pracovníkov do noviniek, vytvárame další predpoklad pre každodennú bezpecnú prácu.

Interdisciplinárne myslenie, trvalé riešenia a maximálna procesná bezpecnost vedú k manažmentu kvality a bezpecnosti, ktorý vytvára pocit dôveryFußzeile und CopyrightXERVON GmbH Organizačná zložka // A company of the REMONDIS-Group
© 2019 REMONDIS SE & Co. KG