Springen Sie zur Hauptnavigation

Springen Sie zum Hauptinhalt

Sie befinden sich hier: XERVON Slovensko > Spoločnosť > OdvetviaNebennavigationLogo

BildleisteS našou individuálne vytvorenou kombináciou servisu dokážeme reagovať aj na najkomplexnejšie požiadavky našich zákazníkov

HauptnavigationHauptinhaltFaktor úspešnosti pri kompetenciách v odvetví:
Hodnota, ktorá to má v sebe

Spoločnosť XERVON sa snaží o maximálnu orientáciu na procesy a komplexné riešenia. Preto kladieme ťažisko práve na také odvetvia, ktoré kladú mimoriadne požiadavky: suverenita v zaobchádzaní s veľkými projektmi, maximálna časová efektivita a úspora nákladov, ako aj optimálny bezpečnostný manažment. Naše fundované znalosti z odvetvia a špecifické skúsenosti s projektmi povoľujú kvalitatívne veľmi hodnotné výsledky – celkom v záujme zákazníka.

Sme znalci odvetvia a partneri v oblastiach

Chémia a petrochémia

Práve do chemického a petrochemického priemyslu prenáša spoločnosť XERVON všetky svoje kompetencie s trvalým úspechom. Tak dokážeme presvedčiť našich zákazníkov pri prevádzke a údržbe zariadení inteligentnými konceptmi a tiež ich prvotriednym presadzovaním. Naše základné kompetencie sa pritom spájajú do obsiahlej ponuky služieb, ktorú ponúkame našim zákazníkom vo forme časovo ohraničených individuálnych projektov, alebo ako dlhodobú rámcovú zmluvu.

Energetika

V žiadnom odvetví neprebieha tak veľa zmien ako v energetike. Spoločnosť a politika tu žiadajú riešenia, ktoré neustále spájajú ekonomiku a ekológiu novým spôsobom.  Spoločnosť XERVOM podporuje zákazníkov pri čo možno najefektívnejšom prevádzkovaní existujúcich elektrární a bezpečnom zriaďovaní nových zariadení.

Oceliarstvo

Ako skúsený poskytovateľ služieb prispieva spoločnosť XERVON k veľmi dobrej povesti výrobcov ocele.  Pri väčšinou dlhodobej spolupráci zdieľame vysoké nároky na kvalitu našich zamestnávateľov a plníme ich priania prostredníctvom profesionálneho servisu.

Stavebníctvo a iné odvetvia

Žiadny projekt nie je ako iný. To isté platí aj pre stavebníctvo. Či pri novostavbe veľkých zariadení alebo sanácii starých nehnuteľností: Ako uznávaný partner medzinárodných stavebných firiem disponuje spoločnosť XERVON obsiahlym spektrom služieb. Našu širokú paletu priemyselných služieb ale ponúkame aj iným odvetviam, medzi nimi firmám z potravinárskeho, automobilového a papierenského priemyslu.

Vybavení pre nové veci

Radi presmerujeme naše medzinárodne získané odborné znalosti aj do iných odvetví a vytvoríme pre vás osobnú ponuku na lešenárske a/alebo izolačné práce, ale takisto aj pre niektoré z našich iných  RemesielFußzeile und CopyrightXERVON GmbH Organizačná zložka // A company of the REMONDIS-Group
© 2019 REMONDIS SE & Co. KG