• Spoločnosť XERVON je súčasť skupiny REMONDIS, ktorá je jedna z najväčších spoločnosti pre vodu, servis a recykláciu na celom svete.

Spoločnosť XERVON ako súčasť skupiny REMONDIS poskytuje svojim zákazníkom prístup k previazaným kapacitám jedného z najväčších podnikov na vodu, servis a recykláciu na celom svete

REMONDIS – Prenos know-how pod jednou strechou

REMONDIS, ktorý patrí medzi popredných poskytovateľov služieb pre recykláciu, servis a vodu na celom svete, má pobočky a účasť vo vyše 30 štátoch Európy, Afriky, Ázie a Austrálie.

Okrem spoločnosti XERVON pôsobí v tejto silnej sieti mnoho medzinárodne aktívnych špecializovaných spoločností skupiny REMONDIS. Svoje spektrum služieb ponúkajú predovšetkým iným spoločnostiam, ale aj obciam a občanom. Prepojené kompetencie pri tom vytvárajú jasné výhody: so skupinou REMONDIS sú spojené špecializované spoločnosti s desaťročiami skúseností v odvetví a partneri so špecializovaným know-how, ktorí dokážu poskytovať špecifické služby.

Silná sieť

  • Spoločnosť XERVON tvorí v rámci skupiny REMONDIS spolu so spoločnosťou BUCHEN a jej dcérskymi a sesterskými spoločnosťami divíziu pre poskytovanie priemyselných služieb. Takto môžete na svoj osoh použiť nielen služby jednej spoločnosti, ale máte úžitok z všestranných kompetencií na najrôznejšie aspekty výroby a údržby. To všetko pri zaručenej kvalite, bohatom know-how a s najmodernejšou technikou. Technické služby spoločnosti n BUCHEN dokonale dopĺňajú portfólio služieb spoločnosti XERVON:

      • Priemyselné čistenie
      • Likvidácia
      • Sanácia
      • Špeciálne služby (ako služby pre nádrže, manipulácia s katalyzátormi, mobilné odvodňovanie kalov a služby pre elektrárne a jadrové elektrárne)

    Ďalšie informácie o spoločnostiach BUCHEN nájdete tu.

  • Korporátny compliance

    Hlavnými piliermi našej podnikovej štruktúry sú zodpovednosť a čestnosť. Vo všetkých krajinách a oblastiach obchodnej činnosti sa naše konanie riadi podľa právnych predpisov a eticko-morálnych zásad. Základom pre toto konanie sú naše smernice pre korporátny compliance, ktoré sú záväzné pre vedenie podniku aj pre všetkých zamestnancov.

    Okrem toho máme zavedené aj jasné pravidlá pre overovanie obchodných partnerov. Obsahujú starostlivý výber a preverenie obchodných partnerov vo vzťahu k dodržiavaniu sociálnych a ekologických štandardov. V našom rozsiahlom Kódexe správania sú zadefinované všetky relevantné oblasti tém a platí nielen pre XERVON, ale aj pre všetky ostatné spoločnosti skupiny REMONDIS.

    Ďalšie informácie

    Ustanovenia compliance našej skupiny podnikov na stiahnutie (PDF)

XERVON GmbH Organizačná zložka // A company of the REMONDIS Group
TirážUpozornenia o ochrane osobných údajovSkupina REMONDIS


    Napište nám

    Platia naše Upozornenia k ochrane osobných údajov


    Brožúry a certifikáty

    Všetky odvetvia sú v celej Európe certifikované v potrebnom rozsahu pre riadenie kvality a bezpečnosti.
    viac


    Kontakt

    XERVON GmbH
    An der Heide 12
    03130 Spremberg
    Germany
    T +49 3564 329000
    F +49 3564 3290030
    Email

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG