Springen Sie zur Hauptnavigation

Springen Sie zum Hauptinhalt

Sie befinden sich hier: XERVON Slovensko > Spoločnosť > Skupina XERVONNebennavigationLogo

BildleisteŠiroko rozvetvená sieť pracovísk umožňuje partnerské stratégie pre globálne činných zákazníkov.

HauptnavigationHauptinhaltXERVON – služby pre procesný priemysel

Firma XERVON patrí k vedúcim podnikom pre technické služby na zriaďovanie a údržbu priemyselných zariadení. Pritom sa sústreďujeme hlavne na odvetvia chémia a petrochémia, energetika a tiež oceliarstvo a stavebníctvo.Servis pre každú výzvu

Spektrum našich služieb siaha od samostatných služieb, napríklad stavby lešení, izolácie, techniky povrchových krytín a montáže potrubí cez kompletnú údržbu procesných zariadení (montáž, údržba, inšpekcie a opravy otočných zariadení, zariadení EMSR, armatúr a prístrojov) až po rozsiahly manažment pracoviska vrátane zostavenia rozpočtu, naplánovania a vykonania údržby, realizácie služieb ohľadom infraštruktúry a tiež prevádzky vedľajších zariadení.

Špecialista na shut-down …

Okrem toho je špecialitou firmy XERVON manažment shut-down, kde disponujeme viac než 30-ročnými skúsenosťami a úspešne sme naplánovali a zrealizovali nespočetné množstvo projektov.

… a údržbu na stavbe

Ďalšou oblasťou nášho podnikania je udržiavanie stavby. Zahŕňa rozsiahle služby v oblasti inžinierskych stavieb, ako aj obytných priestorov a nehnuteľností určených na podnikateľské účely: od zastrešenia a utesnenia strechy, cez maliarske práce a opravy fasád až po opravy betónu, ako aj kompletnú údržbu obytných zariadení.

Spektrum našich služieb
 • Stavba lešení
 • Izolácie
 • Technika povrchových krytín
 • Montáž potrubí
 • Kompletná údržba
  • Montáž, údržba, inšpekcie a opravy otočných zariadení, zariadení EMSR, armatúr a prístrojov
 • Manažment na pracovisku
  • Vrátane zostavenia rozpočtu, naplánovania a vykonania údržby, realizácie služieb ohľadom infraštruktúry a tiež prevádzky vedľajších zariadení
 • Manažment shutdown
 • Údržba na stavbe
  • Zastrešenia, maliarske práce, oprava betónu, kompletné renovácie bytových zariadení alebo nehnutelností používaných na podnikatelské úcely

Fußzeile und CopyrightXERVON GmbH Organizačná zložka // A company of the REMONDIS-Group
© 2019 REMONDIS SE & Co. KG