• Tiráž

  Informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu: Upozornenia o ochrane osobných údajov

  XERVON GmbH
  Emdener Straße 278
  50735 Köln
  Germany
  T +49 221 7177600
  F +49 221 7177338
  info.xervon@xervon.com

  Vedenie podniku:

  Hans-Dieter Behrens, Olaf Karrass, Carsten Lange, Klaus Thiele

  Sídlo spoločnosti:

  Kolín

  Registračný súd:

  Obvodný súd Kolín

  Registračné číslo:

  HRB 77277

  Daňové identifikačné číslo:

  316/5957/5665

  IČ DPH:

  DE 811156259


Osoba zodpovedná za novinársko-redakčný obsah podľa § 18 ods. 2 MStV

Michael Schneider
Tlačový hovorca
REMONDIS Sustainable Services GmbH
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Nemecko

Na všeobecné otázky použite e-mailovú adresu: info@remondis.de.

Upozorňujeme, že žiadosti o zamestnanie budú prijaté výlučne cez našu Stránku o kariére. Žiadosti, ktoré sa k nám dostanú iným spôsobom, sa z dôvodu právnej ochrany osobných údajov vymažú bez spracovania.

V prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa odvozu a/alebo poskytovania nádob v mieste vášho bydliska sa obráťte na horúcu linku zriadenú na tento účel: 0800/122 32 55. Kontaktné údaje svojej regionálnej pobočky nájdete na stránke remondis-locations.com.

Koncept a vytváranie

www.yomomo.de

Realizácia a CMS

www.trisinus.de


1. Obsah webovej ponuky

Snažíme sa, aby naša webová ponuka bola vždy aktuálna, obsahovo správna a kompletná. Nemôžeme však úplne vylúčiť výskyt chýb. Preto nijako neručíme za aktuálnosť, správnosť, úplnosť ani kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na ručenie, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo goodwill typu, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím ponúknutých informácií, resp. použitím chybných a neúplných informácií sú v princípe vylúčené okrem prípadov, keď boli chyby spravené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.
Všetky ponuky sú otvorené a nezáväzné. Výslovne si vyhradzujeme právo na zmenu, doplnenie alebo vymazanie častí stránok alebo celej ponuky bez mimoriadneho oznámenia alebo na dočasné alebo trvalé zastavenie zverejňovania.
Táto výluka z ručenia je súčasťou našej internetovej ponuky. Pokiaľ jednotlivé formulácie alebo časti textu nespĺňajú platný právny stav, zvyšné časti tohto vyhlásenia ostanú nedotknuté.

2. Externé odkazy

Nemáme žiadny vplyv na aktuálnu ani budúcu štruktúru, obsah ani autorstvo odkazovaných / prepojených stránok. Preto sa týmto výslovne dištancujeme od všetkého obsahu na všetkých odkazovaných alebo prepojených stránkach, aj keď je na našich stránkach umiestnený príslušný odkaz. Za protiprávny, chybný alebo neúplný obsah a hlavne za škody, ktoré vzniknú z používania alebo nepoužívania takto ponúknutých informácií, zodpovedá iba poskytovateľ stránky, na ktorú bol spravený odkaz.

3. Autorské právo a značkové právo

Na všetky známky značiek a tovarov uvedené v internetovej ponuke a popr.-chránené tretími osobami sa neobmedzene vzťahujú ustanovenia aktuálne platného práva o značkách a majetkové práva daného zapísaného vlastníka.
Autorské právo na zverejnené objekty, ktoré sme sami vytvorili, ostáva výlučne nám ako autorovi stránok. Rozmnožovanie alebo používanie týchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez nášho výslovného súhlasu.

4. Upozornenie o pohlaví

V zmysle lepšej čitateľnosti textu sme zvolili buď mužskú alebo ženskú formu osobných termínov. V žiadnom prípade to nenaznačuje znevýhodnenie druhého pohlavia. Obsah našej webstránky oslovuje v rovnakej miere mužov aj ženy.

5. Proces pre urovnanie sporov

Na procese pre urovnanie sporov sa nezúčastní orgán pre zmierenie spotrebiteľov.
Cez nasledujúci odkaz sa dostanete na platformu Európskej komisie na riešenie sporov online: ec.europa.eu/consumers/odr


XERVON GmbH Organizačná zložka // A company of the REMONDIS Group
ImpressumDatenschutzhinweiseREMONDIS-Gruppe


 • Napište nám

  Platia naše Upozornenia k ochrane osobných údajov


 • Brožúry a certifikáty

  Všetky odvetvia sú v celej Európe certifikované v potrebnom rozsahu pre riadenie kvality a bezpečnosti.
  viac


 • Kontakt

  XERVON GmbH
  An der Heide 12
  03130 Spremberg
  Germany
  T +49 3564 329000
  F +49 3564 3290030
  Email

© 2022 REMONDIS SE & Co. KG