Korporátny compliance

 • Hlavnými piliermi našej podnikovej štruktúry sú zodpovednosť a čestnosť. Sme presvedčení, že to je možné len vtedy, keď vo všetkých krajinách a oblastiach obchodnej činnosti sa naše konanie riadi podľa právnych predpisov a eticko-morálnych zásad. Základom pre toto konanie sú naše: 
  smernice pre korporátny compliance, pre vedenie podniku a pre všetkých zamestnancov.

  Pre zabezpečenie nášho etického správania a správania v súlade s právnymi predpismi sme zaviedli rozsiahly systém riadenia compliance. Jeho stredobodom je náš Kódex správania, ktorý je konkretizovaný firemnými smernicami. Okrem pravidelnej analýzy rizík compliance sme zaviedli digitálny systém oznamovania nekalých praktík, ktorý má slúžiť na včasne rozpoznanie a vyšetrenie porušení pravidiel. Spoločnosť REMONDIS Maintenance & Services preto cez tento systém oznamovania nekalých praktík ponúka možnosť podať oznámenia o porušeniach zákonov, Kódexu správania spoločnosti REMONDIS alebo firemných smerníc nielen pre všetkých zamestnancov, ale aj pre obchodných partnerov, dodávateľov a zákazníkov pri zachovaní dôvernosti.

  Veľmi si dávame záležať aj na dodržiavaní a zabezpečovaní noriem pre ochranu ľudských práv a životného prostredia. Informácie o tom, ako dodržiavame našu povinnú starostlivosť a o tom, aké požiadavky kladieme na našich dodávateľov, nájdete v našom Kódexe správania pre dodávateľov (Supplier Code of Conduct). Detailné informácie o našom postupe podávania sťažností podľa zákona o povinnostiach dodávateľského reťazca (LkSG) nájdete v našom pracovnom poriadku.

  Náš kódex správania nájdete tu
  Náš Supplier Code of Conduct nájdete tu

  Do systému oznamovania nekalých praktík sa dostanete cez tento odkaz.


XERVON GmbH Organizačná zložka // A company of the REMONDIS Group
TirážUpozornenia o ochrane osobných údajovCorporate ComplianceSkupina REMONDIS


 • Napište nám

  Platia naše Upozornenia k ochrane osobných údajov


 • Brožúry a certifikáty

  Všetky odvetvia sú v celej Európe certifikované v potrebnom rozsahu pre riadenie kvality a bezpečnosti.
  viac


 • Kontakt

  XERVON GmbH
  An der Heide 1
  03130 Spremberg
  Germany
  T +49 3564 329000
  F +49 3564 3290030
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG