Upozornenia o ochrane osobných údajov

Na ochrane vašich osobných údajov nám veľmi záleží. Nižšie by sme vás chceli informovať o spracovaní osobných údajov v rámci používania našich internetových stránok.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky je

XERVON GmbH
Emdener Str. 278
D-50735 Köln

Ďalšie údaje o našej spoločnosti nájdete v našej tiráži.

Zaznamenávania

Pri používaní webstránky sa dočasne ukladajú určité údaje o pripojení a údaje, ktoré poskytol váš internetový prehliadač. Na prevádzku internetovej stránky sa zaznamenávajú nasledujúce údaje:

 • IP adresa vyvolávajúceho počítača
 • Operačný systém vyvolávajúceho počítača
 • Verzia prehliadača vyvolávajúceho počítača
 • Názov vyvolaného súboru
 • Dátum a čas vyvolania
 • Množstvo prenesených dát
 • Odkazujúca URL adresa
 • Zaznamenávanie o pripojení

Ak sú tieto informácie osobné, používame ich na účely prevádzky webstránky a na zachovanie dôvernosti a integrity osobných údajov, ktoré spracúvajú naše IT systémy (vrátane technických účelov sieťovej komunikácie, pre rozpoznanie chýba porúch a na zabránenie útokom). Právnym podkladom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 f ods. 1 písm. f GDPR.
IP adresu vymažeme najneskôr po 7 dňoch. Zo zvyšných údajov sa nedá vytvoriť referencia na konkrétnu osobu.
Spoločnosť REMONDIS okrem toho používa tieto informácie o správaní používateľa v anonymizovanej podobe na účel odôvodnene potrebného vytvárania webstránky a jej vylepšovania. Viac informácii na túto tému nájdete v odsekoch Súbory cookie.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Na vyžiadanie vám poskytneme písomne alebo elektronicky informácie o tom, či a aké údaje o vašej osobe máme u seba uložené (čl. 15 GDPR), a takisto zadanie preveríme a v prípade existencie predpokladu vykonáme vymazanie (čl. 17 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) a prenos (čl. 20 GDPR) vašich osobných údajov. Za týmto účelom sa obráťte na:

REMONDIS SE & Co. KG
- zodpovedná osoba -
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

To isté platí pre prípad, keď ste nám udelili súhlas na získavanie alebo používanie osobných údajov a chcete ho odvolať. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s pôsobnosťou do budúcnosti e-mailom alebo listom.

Právo na sťažnosť

Ak ste názoru, že spracúvanie vašich osobných údajov prebieha nezákonným spôsobom, môžete sa sťažovať na dozornom úrade. Zoznam zodpovedných osôb a jej kontaktné údaje nájde v nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Kontaktný formulár / informatívne objednávky

V záujme komunikácie so zákazníkmi a záujemcami ponúkame na našej internetovej stránke kontaktný formulár, cez ktorý si môžete vyžiadať informácie o našich produktoch alebo nás môžete všeobecne kontaktovať. Okrem dobrovoľných údajov a obsahu vašej správy vyžadujeme od vás, aby ste uviedli nasledujúce informácie:

Anrede
Name
Vorname
E-Mail-Adresse

Tieto údaje sú potrebné, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť, aby sme vás správne oslovovali a aby sme vám mohli poslať odpoveď. Žiadosti prichádzajúce cez kontaktný formulár sa uložia ako e-mail a pravidelne sa kontrolujú za účelom zistenia, či sa údaje už dajú vymazať. Ak údaje nie sú viac potrebné v rámci vzťahu so zákazníkom alebo záujemcom alebo ak prevažuje protichodný záujem zákazníka, dotknuté údaje vymažeme najneskôr po 180 dňoch, pokiaľ neexistujú zákonné povinnosti na ich uchovanie. Právnym podkladom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sa kontaktovanie vykonáva za účelom nadviazania zmluvného vzťahu, právnym základom je čl. 6 ods.1 písm.b) GDPR.

Prenos údajov tretím osobám a mimo EÚ

Vaše osobné údaje prenášame tretím osobám len vtedy, ak ste súhlasili s prenosom, ak je prenos potrebný na vykonanie ponúk alebo služieb, na ktoré si chcete nárokovať, alebo ak existuje oprávnenie na prenos podľa zákona a je zabezpečené zachovanie vašich právom chránených záujmov.

S výnimkou používania služieb Google Fonts a Google Maps sa žiadne osobné údaje, ktoré získame, nespracúvajú v tretej krajine. Poskytovateľom týchto služieb je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Čo sa týka používania služieb Google Fonts a Google Maps, spoločnosť Google Inc. zaručuje primeranú úroveň na ochranu údajov v rámci svojej účasti na tzv. „Štíte na ochranu osobných údajov“ a opatrení, ktoré spoločnosť Google vykonáva na ochrany a zabezpečenie údajov v EÚ. Pozrite si na túto tému aj upozornenia od služieb Google Fonts a Google Maps.

Nasledujúce znázornenie ponúka prehľad tretích poskytovateľov, ich obsahy a takisto odkazy na ich vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré uvádzajú ďalšie pokyny na spracúvanie údajov a možnosti odporovania, ktoré sú uvedené aj tu (tzv. explicitný nesúhlas):

Webové fonty Google

V záujme jednotného zobrazenia typov písma používame takzvané webové fonty, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Pri otváraní stránky načíta váš prehliadač do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača webové fonty, ktoré sú potrebné na správne zobrazenie textov a typov písma. Na tento účel musí prehliadač, ktorý používate, nadviazať spojenie so servermi Google. Spoločnosť Google sa tak dozvie, že naša webstránka bola otvorená cez vašu IP adresu. Používanie webových fontov Google sa uskutočňuje v záujme jednotného a pútavého znázornenia našej online ponuky. Právnym podkladom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o webových fontoch Google nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov od spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby sa písma nenačítali zo serverov Google
(napr. inštaláciou doplnkov). Ak váš prehliadač nepodporuje fonty Google alebo ak zabránite prístupu na server Google, text sa zobrazí v štandardnom písme systému. Upozorňujeme, že naša webstránka potom nezodpovedá nášmu dizajnu pre obrazovku.

Google Maps

V záujme pútavého znázornenia našej online ponuky a jednoduchého nájdenia miest, ktoré uvádzame na webstránke, používame cez rozhranie API mapovú službu Google Maps. Na používanie funkcií Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenesú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Právnym podkladom je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov od spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenášaním svojich údajov spoločnosti Google v rámci používania Google Maps, existuje možnosť úplne deaktivovať webovú službu Google Maps tak, že vo svojom prehliadači vypnete aplikáciu JavaScript. Nebude sa dať viac používať Google Maps a tým pádom ani zobrazenie na mape na tejto internetovej stránke. Upozorňujeme, že pri deaktivácii JavaScript nebudú fungovať ani ďalšie funkcie, ktoré by sme chceli ponúka na našej webstránke.

Súbory cookie

Pri súboroch cookie ide o malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom vášho prehliadača ukladajú na váš pevný disk. Používame takzvané súbory cookie relácie. Slúžia na vytvorenie jedinečného spojenia medzi vami a našou internetovou prítomnosťou. Na tento účel sa ukladá iba náhodné číslo. Súbor cookie relácie sa po zatvorení prehliadača automaticky odstráni.

Ak nechcete povoliť na svojom počítači (alebo inom zariadení) žiadne súbory cookie, môžete ich deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači. Môže to však ovplyvniť jednoduchosť používania a funkcionalitu webstránky. Právnym základom pre spracúvanie údajov prostredníctvom súborov cookie na účely prevádzky webstránky je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Naša webstránka používa nasledujúce súbory cookie:

Fe_typo_user
Súbor cookie relácie pre riadenie používateľov Typo3
Tento súbor cookie je relevantný len pre webových administrátorov. Nespracúvajú sa žiadne osobné údaje.

PHPSESSID
Súbor cookie relácie pre prevádzku PHP webstránky
Slúži na opätovné rozpoznanie vášho prehliadača na rôzne účely (napríklad pre poznačenie vášho jazykového nastavenia). Doba trvania uchovania: po dobu otvorenia okna prehliadača.

retinaSupport
Súbor cookie si zaznamenáva, či má vaša obrazovka rozlíšenie retina.
Doba trvania uchovania: 4 týždne.

i18next
Súbor cookie relácie na účely animácie úvodnej stránky. Neukladajú sa žiadne osobné údaje.

cookieconsent_status
Tento súbor cookie sa vytvára, keď na webstránke kliknete na potvrdzujúci odkaz všeobecného oznamu o súboroch cookie. Aplikácia si tak zaznamená, že na ďalšej stránke sa nemá oznámenie znova zobrazovať.


XERVON GmbH Organizačná zložka // A company of the REMONDIS Group
TirážUpozornenia o ochrane osobných údajovSkupina REMONDIS


 • Napište nám

  Platia naše Upozornenia k ochrane osobných údajov


 • Brožúry a certifikáty

  Všetky odvetvia sú v celej Európe certifikované v potrebnom rozsahu pre riadenie kvality a bezpečnosti.
  viac


 • Kontakt

  XERVON GmbH
  An der Heide 12
  03130 Spremberg
  Germany
  T +49 3564 329000
  F +49 3564 3290030
  Email

© 2023 REMONDIS SE & Co. KG